Pravna obavijest

UVJETI UPORABE WEB-STRANICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, RADNIČKA CESTA 54, ZAGREB

Važno:

Ulaskom, registracijom ili prijavom na web-stranice, web-portale ili web-aplikacije društva Gen-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, Zagreb, OIB: 77604626413  (u daljnjem tekstu: Gen-i Hrvatska d.o.o.),  korisnik, odnosno posjetitelj potvrđuje da je pomno pročitao dolje navedene uvjete uporabe, da se slaže s njima i da ih u cijelosti prihvaća. Uvjeti se uporabe također u cijelosti i na isti način primjenjuju i na korisnike koji pristupaju web-stranicama Gen-i Hrvatska d.o.o. kao neprijavljeni posjetitelji. Ulazak u web-stranicu društva Gen-i Hrvatska d.o.o. znači da se slažete sa svim ovdje navedenim ograničenjima i uvjetima te da je korisnik odnosno posjetitelj web-stranica prethodno jasno i iscrpno informiran o uvjetima uporabe i upravitelju podatka i kolačića te o svrsi obrade podataka, kao i da se slaže s tom politikom. Ovi uvjeti utvrđuju uvjete uporabe web-stranica, web-portala, web-aplikacija i ostalih web-sadržaja društva Gen-i Hrvatska d.o.o. te objašnjavaju kako Gen-i Hrvatska d.o.o. rabi osobne podatke i kolačiće.

Gen-i Hrvatska d.o.o. je administrator web-stranica, web-portala i web-aplikacija (u daljnjem tekstu također zajedno: web-stranice), kojih vlasnik je društvo Gen-I, trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

Uvjeti uporabe web-stranica društva Gen-i Hrvatska d.o.o. u daljnjem tekstu nazvani su uvjetima. Web-stranice, web-aktivnosti i ostale web odnosno digitalne usluge ili aplikacije društva Gen-i Hrvatska d.o.o. u daljnjem su tekstu nazvane web-stranicama odnosno web-uslugama ili samo uslugama. Korisnici odnosno posjetitelji u daljnjem su tekstu općenito nazvani korisnikom.

Prilikom posjeta web-stranicama društva Gen-i Hrvatska d.o.o., sudjelovanja u njegovim aktivnostima na webu i sličnim aktivnostima korisnik se u cijelosti slaže s uvjetima uporabe. Ako se korisnik ne slaže s uvjetima, društvo Gen-i Hrvatska d.o.o. preporučuje mu da ne rabi web-stranice odnosno da ne sudjeluje u web-aktivnostima ili uslugama društva Gen-i Hrvatska d.o.o. te da ne rabi ove stranice i da ih napusti.

U nastojanju da zaštiti svoje usluge i svoje korisnike, Gen-i Hrvatska d.o.o. pridržava pravo da blokira ili na bilo koji drugi način spriječi dostavu bilo kakve e-pošte ili druge komunikacije s web-stranica ili na njih, odnosno da korisnike spriječi u kršenju prava drugih osoba (primjerice autorskih prava). Gen-i Hrvatska d.o.o. može tehnologijom i ostalim sredstvima koja rabi spriječiti uporabu usluge ili je prekinuti.

Podatci na web-stranicama i u web-aplikacijama isključivo su informativnog karaktera te nemaju nikakve pravne posljedice, odnosno na temelju njih ne mogu nastati nikakve obveze ili prava niti se mogu rabiti u postupku ostvarivanja ili dokazivanja eventualnih prava odnosno zahtjeva, osim ako to nije izrijekom navedeno. Gen-i Hrvatska d.o.o. nastoji osigurati točnost i ažurnost podataka objavljenih na svojim web-stranicama odnosno u svojim web-aplikacijama. Korisnik rabi web-stranice i web-aplikacije na vlastitu odgovornost. Gen-i Hrvatska d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi proizlazila iz postojanja web-stranica i web-aplikacija i/ili informacija, pristupa njima, njihove uporabe i/ili nemogućnosti njihove uporabe niti za štetu koja bi bila povezana s njima, kao ni za kakve pogreške ili nedostatke u njihovu sadržaju. Gen-i Hrvatska d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost vezano za neometani rad web-stranica ili web-aplikacija. Gen-i Hrvatska d.o.o. također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka dobivenih preko poveznica koje nisu vlasništvo društva Gen-i Hrvatska d.o.o., a osim toga ne odgovara za poštovanje privatnosti na navedenim poveznicama. Web-stranice, odnosno portali i aplikacije mogu sadržavati poveznice do drugih web-stranica. Prilikom otvaranja takve poveznice do neke od drugih web-stranica društva Gen-i Hrvatska d.o.o. ili trećih osoba, korisnik mora biti svjestan da te web-stranice imaju svoje uvjete uporabe i politike u vezi sa zaštitom privatnosti podataka. Korisnik mora prije uporabe tih stranica provjeriti njihove uvjete i njihovu politiku zaštite privatnosti. Gen-i Hrvatska d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za web-stranice trećih osoba.

Gen-i Hrvatska d.o.o. pridržava pravo da bilo kada, na bilo kakav način i bez razloga, odnosno bez navođenja razloga promijeni sadržaj web-stranica i web-aplikacija bez prethodnog upozorenja. Gen-i Hrvatska d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice takvih promjena.

Zaštita privatnosti (izjava o zaštiti osobnih podataka)

Društvo Gen-i Hrvatska d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka, donijelo je odgovarajuće mjere pod nazivom Uvjeti zaštite osobnih podataka, s pomoću kojih pojedincima na koje se osobni podaci odnose osigurava upoznavanje sa svrhom i temeljem obrade osobnih podataka, ostvarivanje prava pojedinaca te sve podatke propisane hrvatskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) iz članaka 13. i 14. te odredbama iz članaka 15. do 22. i 34., povezanima s obradom osobnih podataka, u sažetom, preglednom, razumljivom i lako dostupnom obliku te na jasnom i jednostavnom jeziku. Uvjeti zaštite osobnih podataka uvijek su dostupni u sjedištu društva, u svim poslovnim jedinicama voditelja obrade i na njegovim internetskim stranicama www.gen-i.si.

Za uporabu nekih dijelova internetskih stranica ili sudjelovanje u određenim aktivnostima ili uporabu internetskih aplikacija Gen-i Hrvatska d.o.o. treba se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom. Prijavom pristajete na to da se vaše osobne informacije koje ste unijeli prilikom stjecanja korisničkog imena i uporabe internetske stranice Gen-i Hrvatska d.o.o. upotrebljavaju na način i u svrhe opisane u tim uvjetima i Uvjetima zaštite osobnih podataka voditelja obrade GEN-I Hrvatska d.o.o.

Gen-i Hrvatska d.o.o. će kao voditelj obrade vaše osobne podatke dobivene putem svoje internetske stranice pažljivo obraditi u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka te će učiniti sve kako bi se osobni podaci zaštitili od bilo kakvog kršenja i zlouporabe. Gen-i Hrvatska d.o.o. osobne podatke obrađivat će u svrhu obavljanja djelatnosti na vaš zahtjev (priprema informacija, ponuda, prijedloga usluga itd.) prije sklapanja ugovora, za provedbu ugovora, pružanje usluga ili provjeravanje upotrebljava li korisnik internetsku stranicu Gen-i Hrvatska d.o.o. ili sudjeluje u internetskim aktivnostima društva Gen-i Hrvatska d.o.o. u skladu s tim uvjetima za ispunjenje zakonskih obveza društva Gen-i Hrvatska d.o.o. (zahtjevi nadležnih tijela, sudskih i upravnih tijela itd.) te za legitimne interese medu kojima su izravni marketing i posredništvo, uključujući obradu povezanim tvrtkama (navedene na internetskoj stranici http://www.gen-i.si/). Gen-i Hrvatska d.o.o. u jasnom, razumljivom i čitljivom obliku besplatno pruža sve zakonom propisane informacije koje se odnose na osobne podatke u Uvjetima zaštite osobnih podataka, koji su dostupni u sjedištu i u svim poslovnim jedinicama te na internetskoj stranici www.gen-i.si. Gen-i Hrvatska d.o.o. vaše će osobne podatke obrađivati i u svrhu informiranja o novostima i personaliziranim ponudama u skladu s Uvjetima zaštite osobnih podataka ako date izričitu privolu za obradu u tu svrhu, koju možete povuci u bilo kojem trenutku na način da pošaljete pisanu obavijest u sjedište ili na adresu e-pošte: dpo@gen-i.eu

Osobni podaci prikupljeni putem internetskih stranica obrađivat će se u skladu s nacionalnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR).

Gen-i Hrvatska d.o.o. od posjetitelja internetskih stranica i internetskih aplikacija prikuplja samo dobrovoljno dane podatke i ne zahtijeva od korisnika podatke koji bi bili uvjet za posjećivanje njihovih internetskih stranica. Gen-i Hrvatska d.o.o. prikuplja osobne podatke isključivo u slučaju da je to potrebno za sudjelovanje u određenoj aktivnosti, međutim, sudjelovanje u takvoj aktivnosti, kao i prijenos osobnih podataka, isključivo su dobrovoljni. Za uspješno upravljanje i omogućavanje usluga društvo Gen-i Hrvatska d.o.o. može prikupljati određene informacije o korisnicima ili njihovoj uporabi internetskih stranica i usluga društva Gen-i Hrvatska d.o.o. bez prepoznavanja identiteta korisnika. Na temelju tih podataka korisnik se ne može identificirati. Gen-i Hrvatska d.o.o. upotrebljava ih samo za pružanje učinkovitih usluga na internetskim stranicama ili u internetskim aplikacijama. Primjerice, Gen-i Hrvatska d.o.o. može primiti uobičajene informacije koje preglednik šalje na svaku posjećenu internetsku stranicu, primjerice, IP adresu, vrstu i jezik preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica. Osim toga, Gen-i Hrvatska d.o.o. s pomoću alata za analizu internetskih stranica iz korisničkog preglednika dobiva informacije o tome s koje je internetske stranice korisnik došao, s pomoću koje internetske stranice i ključnih riječi je potražio Gen-i Hrvatska d.o.o., koje je stranice pregledao na mrežnom mjestu društva Gen-i Hrvatska d.o.o. te koje dodatke, širinu i visinu upotrebljava njegov preglednik. Te informacije Gen-i Hrvatska d.o.o. upotrebljava i održava njihovu privatnost kako je opisano u ovim uvjetima i u Uvjetima zaštite osobnih podataka voditelja obrade GEN-I Hrvatska d.o.o.

Bez privole ili dopuštenja korisnika podataka koje je na svojim internetskim stranicama dobilo društvo Gen-i Hrvatska d.o.o., oni se ne prodaju, prenose niti otkrivaju nikome izvan društva Gen-i Hrvatska d.o.o., osim ako se zakonskim ili drugim pravnim osnovama zahtijeva drugačije.

GEN-I Hrvatska d.o.o. može obrađivati i osobne podatke osoba s kojima je u ugovornom odnosu, a koji su potrebni za ispunjavanje ugovornih obveza ili ostvarivanje prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa, zbog zakonskih obveza, zbog legitimnih interesa ili ako ima izričitu suglasnost pojedinca za obradu osobnih podataka.

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Gen-i Hrvatska d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka na zahtjev pojedinog korisnika mora dopuniti ili ispraviti osobne podatke za koje se utvrdi da su nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani; izbrisati osobne podatke za koje pojedinac to zatraži, a društvo Gen-i Hrvatska d.o.o. nema specifičan pravni interes za čuvanje tih podataka; omogućiti pristup osobnim podacima; ispraviti osobne podatke pojedinca; i ostvariti sva druga prava pojedinca navedena u Uvjetima zaštite osobnih podataka voditelja obrade. Pri svakom posjetu internetskoj stranici Gen-i Hrvatska d.o.o. internetski poslužitelj automatski pohranjuje datoteke zapisnika internetskog preglednika (IP broj: broj kojim se identificira svako računalo ili drugi uređaj na mreži, verzija preglednika, vrijeme posjeta i slično). Gen-i Hrvatska d.o.o. ne obraduje zasebno prikupljene podatke i ne povezuje ih s drugim podacima. Datoteke zapisnika internetskog preglednika pohranjuju se tri mjeseca, a potom se brišu.

Na internetskoj stranici Gen-i Hrvatska d.o.o. moguće je putem internetskog obrasca prijaviti zlouporabu ili poslati komentare i pitanja. U takvom slučaju mora se ispuniti polje „pitanje”. Svi ostali podaci nisu obvezni, ali korisnik može unijeti svoje ime, prezime i adresu e-pošte.

Gen-i Hrvatska d.o.o. upotrebljava korisnikovu adresu e-pošte za odgovaranje na pitanja, komentare ili za obavještavanje o rezultatima koji se odnose na njegovu prijavu. Pojedinac može unijeti i svoje ime i prezime, no taj podatak nije obvezan. Podatke koje korisnik unese u internetski obrazac društvo Gen-i Hrvatska d.o.o. obraduje samo ako je to nužno za izvršavanje njegovih dužnosti ili obveza kao što je prikupljanje prijava o zlouporabi i slično, njihovo rješavanje i pohrana (arhiviranje). Rok pohrane ovisi o vrsti postupka i pravnim osnovama za upravljanje i pohranu dokumentarnog i arhivskog materijala. Gen-i Hrvatska d.o.o. kontaktirat će korisnike ako se korisnik pretplati na internetske brošure i u slučaju prijavljene zlouporabe, pitanja ili komentara, ako korisnik pruži svoje kontaktne podatke.

Gen-i Hrvatska d.o.o. kao primatelj korisnikovih osobnih podataka dobivenih posjetom internetskoj stranici ili narudžbom e-brošura neće ih prosljeđivati trećim osobama. Isto tako, Gen-i Hrvatska d.o.o. neće drugima davati korisnikove podatke dobivene na temelju korisničke prijave ili registracije na internetsku stranicu, korisnikova pitanja ili primjedbi, osim ako se zakonskim ili drugim pravnim osnovama zahtijeva drugačije. Gen-i Hrvatska d.o.o. će na zahtjev korisnika, za podatke koji se na njega odnose, omogućiti korisniku pregled i ispis osobnih podataka u skladu s propisima.

Zaštita i povjerljivost osobnih podataka osiguravaju se u skladu s odredbama GDPR i drugim propisima u tom području.

Pravila u vezi s kolačićima

Radi optimizacije web-stranica, portala ili aplikacija (u daljnjem tekstu također zajedno: web-stranice) u smislu učinkovitosti sustava, uporabivosti i pružanja korisnih informacija o uslugama društva Gen-I Hrvatska d.o.o., Gen-I Hrvatska d.o.o. automatski prikuplja i pohranjuje informacije u datotekama s dnevnicima u korisnikovu računalu. Navedene informacije obuhvaćaju korisnikovu adresu internetskog protokola (IP), vrstu preglednika i jezične postavke, operacijski sustav, pružatelja internetskih usluga (ISP) te datum/vrijeme posjeta.

Društvo Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi te podatke kako bi učinkovito upravljalo web-stranicama, doznalo više o ponašanju korisnika na svim web-stranicama, analiziralo trendove i prikupilo demografske podatke o korisnicima na sveobuhvatan način. Prikupljeni se podatci mogu rabiti za marketinške usluge i usluge oglašavanja te komunikaciju (na primjer optimizaciju i poboljšanje korisničkog iskustva što osigurava privlačnije ponude i usluge).

U slučaju uporabe podataka koji nisu osobni podatci zajedno s osobnim podatcima, takvi će se podatci tijekom zajedničke uporabe smatrati osobnim podatcima.

Na podatke prikupljene kolačićima i drugim sličnim tehnikama također se primjenjuju odredbe ovih uvjeta i Uvjeta zaštite osobnih podataka voditelja obrade GEN-I Hrvatska d.o.o.

Što je »kolačić« i što je svrha tako prikupljenih podataka?

Web-stranice, e-poruke, web-usluge, oglašavanje i interaktivne aplikacije mogu radi optimizacije usluga rabiti takozvane kolačiće (cookies).

Kolačić je mala datoteka koja obično sadržava niz slova i brojeva i koja se učitava u korisnikovu terminalnu opremu (računalo, prijenosni uređaj i slično; u ovim uvjetima općenito nazvana računalom) prilikom njegova posjeta web-stranici društva Gen-I Hrvatska d.o.o. (Gen-I Hrvatska d.o.o. šalje ga iz svojega web-poslužitelja u preglednikovu datoteku s kolačićima na tvrdom disku korisnikova računala). Kolačić omogućuje, primjerice, web-stranici društva Gen-I Hrvatska d.o.o. da prepozna korisnikove uređaje prilikom uspostave veze između web-poslužitelja i web-preglednika. Glavna je svrha kolačića omogućiti web-poslužitelju da predstavi korisniku prilagođene web-stranice koje omogućuju osobniji doživljaj prilikom posjeta web-stranici društva Gen-I Hrvatska d.o.o. i bolje zadovoljavanje pojedinačnih korisnikovih potreba. Kolačići se također rabe kako bi društvo Gen-I Hrvatska d.o.o. doznalo više o načinu na koji korisnici rabe njegove web-stranice, a osim toga pomažu i u poboljšanju iskustva korisnika prilikom njegova posjeta web-stranicama.

Kakve kolačiće rabe web-stranice društva Gen-I Hrvatska d.o.o.?

Gen-I Hrvatska d.o.o. može na web-stranicama rabiti sljedeće vrste kolačića:

  • privremene kolačiće ili kolačiće sesije (session cookies): to su privremeni kolačići koji su pohranjeni u preglednikovoj datoteci s kolačićima do kraja korisnikova posjeta (dakle, za vrijeme sesije pregledanja te se brišu istekom sesije). Ti su kolačići obvezni za pravilan rad određenih aplikacija, odnosno funkcionalnosti na web-stranicama društva Gen-I Hrvatska d.o.o.;
  • trajne ili pohranjene kolačiće (persistent cookies): Gen-I Hrvatska d.o.o. može rabiti trajne kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva (npr. za pohranu informacija o registraciji, jezičnim postavkama stranica i slično). Ti će kolačići ostati dulje vrijeme u preglednikovoj datoteci s kolačićima dok ne budu izbrisani. To vremensko razdoblje ovisi o korisnikovu izboru u postavkama svojega internetskog preglednika. Trajni kolačići omogućuju prijenos informacija u web-poslužitelj svaki put kada netko posjeti web-stranicu. Trajni su kolačići također poznati kao kolačići za praćenje;
  • vlastiti kolačići (1st party cookies) dolaze s web-stranice društva Gen-I Hrvatska d.o.o. posjećene od strane korisnika te mogu biti trajni ili privremeni. Web-stranice rabe te kolačiće za pohranu informacija koje će biti uporabljene prilikom sljedećeg korisnikova posjeta web-mjestu;
  • drugi kolačići (3rd party cookies) dolaze iz drugih, partnerskih web-mjesta (kolačići koji, na primjer, mjere promet). Treće osobe mogu na taj način prikupljati podatke o korisnicima iz različitih web-mjesta te ih rabiti u različite svrhe, od oglašavanja, analitike do poboljšanja svojih proizvoda.

Više informacija o kolačićima nalazi se na webu, primjerice, na web-stranici: http://www.allaboutcookies.org.

Kada je za uporabu odnosno instalaciju kolačića potrebna korisnikova privola, Gen-I Hrvatska d.o.o. pribavit će korisnikovu privolu prije uporabe kolačića, odnosno njihova učitavanja u korisnikov uređaj (računalo). Kada web-stranica ima s korisnikom definirani odnos (korisnički račun, registracija, profil), pribavljanje privole uključeno je u postupke registracije korisnika.

Kolačići trećih osoba

Gen-I Hrvatska d.o.o. može se u svrhe oglasa i optimizacije marketinške komunikacije koristiti trećim osobama kao oglašivačima. Treće osobe kao oglašivači rabe kolačiće za mjerenje učinkovitosti oglasa i prilagodbu oglasnog sadržaja. Informacije prikupljene od strane oglašivača kao trećih osoba mogu uključivati podatke kao što su geografsko-lokacijski podatci (kako proizlaze iz IP adrese) ili podatci za kontakt kao što su e-adrese ako su prikupljene preko web-stranice društva Gen-I Hrvatska d.o.o.

Praćenje i analiza

Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi za stalnu optimizaciju svojega tržišnog komuniciranja na svojim web-stranicama analitičku programsku podršku Google Analytics od trgovačkog društva Google Inc. koja rabi kolačiće u svrhu analiziranja prometa (brojanje posjetitelja, identifikacija preglednika i ključnih riječi koje vode do mjesta, otkrivanje poteškoća prilikom navigacije). Web-stranica, odnosno Gen-I Hrvatska d.o.o. obavijestit će korisnika o njima i pribaviti njegovu privolu prije njihove uporabe, odnosno učitavanja u korisnikov uređaj (računalo).

To omogućuje praćenje ponašanja na webu; na razini prikupljanja kolačići pohranjuju informacije o tomu kako korisnici rabe web-stranicu, uključujući broj prikazanih stranica, informaciju o tomu odakle korisnik dolazi (geografska lokacija), vrijeme posjeta i broj posjeta, kako bismo time poboljšali web-stranicu i kako bismo korisnicima pružili dobro iskustvo. Ti se podatci prikupljaju s pomoću kolačića za praćenje. Podatci dobiveni s pomoću kolačića su anonimni i ne povezuju se s osobnim podatcima. Gen-I Hrvatska d.o.o. ne razmjenjuje te podatke s trećim osobama u svrhu njihove samostalne uporabe. Ako korisnik ne prihvati kolačiće, nijedna informacija neće biti pohranjena.

 

1. Kolačići web-stranice moj.gen-i.hr

 

Naziv kolačića Svrha Vrijeme kolačića Poduzeće
__RequestVerificationToken

XSS sigurnosna zaštita

Prilikom zatvaranja preglednika

GEN-I Hrvatska d.o.o.
.ASPXAUTH

Prijava »zapamti me«

14 dana od dana instalacije s web-mjesta

GEN-I Hrvatska d.o.o.

 

2. Kolačići najčešćih vanjskih web-stranica/servisa (kolačići trećih osoba)

 

Naziv kolačića Svrha Vrijeme kolačića Poduzeće
ARRAffinity

Vodi brigu o pravilnom radu MS Azurea

Prilikom zatvaranja preglednika

Microsoft Azure
WAWebSiteSID

Vodi brigu o pravilnom radu MS Azurea

Prilikom zatvaranja preglednika

Microsoft Azure
_utma

Statistika posjeta web-stranici

2 godine Google Analytics
_utmb

Statistika posjeta web-stranici

30 minuta Google Analytics
_utmc

Statistika posjeta web-stranici

Prilikom zatvaranja preglednika

Google Analytics
_utmz

Statistika posjeta web-stranici

6 mjeseci

Google Analytics

 

Sukladno zakonu dopušteno je tehničko pohranjivanje podataka, odnosno pristup njima isključivo radi prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže ili ako je to prijeko potrebno za pružanje usluge informacijskog društva koje korisnik izrijekom zahtijeva. Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi za te potrebe sljedeće kolačiće, i to vlastite kolačiće sesije, te u sljedeće svrhe:

  • kolačiće za provjeru autentičnosti korisnika koji su potrebni kako bi web-mjesto zapamtilo korisnika nakon što se prijavi u uslugu (kada se korisnik prijavi svojim korisničkim imenom i zaporkom). Kolačić je potreban kako bi korisnik dobio pristup spomenutom sadržaju. U protivnom bi se korisnik morao prijaviti na svakoj podstranici web-mjesta. Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi kolačić sesije koji se prilikom korisnikove odjave briše;
  • kolačiće za brojanje posjetitelja stranice; kolačići traju samo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje njihove svrhe, odnosno najdulje za vrijeme trajanja sesije pregledanja te se brišu njezinim istekom;

 

U slučaju uporabe funkcije Zapamti me u web-aplikaciji moj.gen-i.hr Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi i kolačiće za provjeru autentičnosti korisnika koji su potrebni kako bi web-mjesto zapamtilo korisnika nakon što se prijavi u uslugu (kada se korisnik prijavi svojim korisničkim imenom i zaporkom) te nakon što napusti web-stranicu (funkcija: Zapamti me). Kolačić je potreban kako bi korisnik dobio pristup web-stranici, a da se prilikom ponovnog posjeta web-stranici ne mora prijaviti. Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi trajni kolačić koji ostaje u preglednikovoj datoteci s kolačićima 14 dana od dana instalacije. Kako bi se kolačić mogao rabiti, korisnik mora prethodno dati svoju privolu. Ako je kolačić onemogućen, funkcija Zapamti me neće raditi, pa (ponovna) prijava neće biti automatska, no web-portal, odnosno web-aplikacija i dalje će raditi bez bilo kakvih ograničenja funkcionalnosti.

Omogućivanje i onemogućivanje kolačića i slične tehnologije

Korisniku web-stranica društva Gen-I Hrvatska d.o.o. omogućeno je da prihvati ili odbije sve kolačiće na svim posjećenim web-stranicama, pri čemu treba imati na umu da većina preglednika automatski prihvaća kolačiće odnosno da blokira njihovu uporabu promjenom postavki. Primjerice, ako korisnik rabi verziju Internet Explorer 8.0, treba obaviti sljedeće korake: 1. najprije treba izabrati Alate te potom Internetske mogućnosti 2. zatim treba kliknuti karticu Privatnost 3. na kraju treba s pomoću klizača odabrati željene postavke. Za promjenu postavki preglednika ili brisanje kolačića kod drugih internetskih preglednika treba postupiti u skladu s uputama konkretnog preglednika.

Ako su kolačići onemogućeni, pojedine funkcije i potpuna funkcionalnost web-stranica više neće biti na raspolaganju odnosno neće pravilno raditi.

Dodatni uvjeti za uporabu web-portala odnosno web-aplikacija moj.gen-i.hr

Uporaba web-portala odnosno web-aplikacija moj.gen-i.hr omogućuje korisniku besplatan pristup podatcima o sklopljenim ugovorima s društvom Gen-I Hrvatska d.o.o. te uporabu e-usluga kao što je dostava podataka o stanju brojila i sl.

Portal ili aplikacija rabi se s pomoću programske podrške i web-stranica društva Gen-I Hrvatska d.o.o. Svi su sadržaji na portalu odnosno u aplikacijama vlasništvo društva Gen-I Hrvatska d.o.o. i predmet zaštite autorskog prava, odnosno prava intelektualnog vlasništva. Uporabu web-portala odnosno web-aplikacija uređuju osim općih uvjeta i dodatni uvjeti te sva ostala pisana objašnjenja, napomene i slično na samom portalu odnosno u samim aplikacijama. U slučaju razlika u odredbama dodatnih uvjeta koji se odnose na portal odnosno na pojedinačnu aplikaciju i općih uvjeta uporabe, primjenjuju se odredbe dodatnih uvjeta. Uvjeti su uporabe obvezujući, a korisnik se mora s njima upoznati te ih prilikom registracije potvrditi. Korisnik se mora prilikom svake izmjene uvjeta upoznati s izmjenama te potvrditi trenutačno valjane uvjete. Korisnik mora prilikom uporabe portala odnosno aplikacija ažurno pratiti obavijesti koje se odnose na uporabu portala odnosno aplikacija. Uvjete uporabe može prihvatiti te time rabiti portal odnosno aplikacije samo punoljetna osoba s punom poslovnom sposobnošću

Korisnik može pregledati svoje ugovore i u određenom opsegu upravljati njima ako je registriran i ako je u ugovorima naveden kao ugovaratelj ili ako ima pisanu privolu/punomoć ugovaratelja.

Korisnik mora u rubriku Poveži ugovore unijeti broj ugovora i broj barem jednog mjernog mjesta/mjesta preuzimanja/mjesta predaje u tom ugovoru.

Korisnik mora na odgovarajući način čuvati zaporku, korisničko ime i eventualne druge podatke za identifikaciju. Korisnik je u slučaju neovlaštene uporabe dužan obavijestiti Gen-I Hrvatska d.o.o. na elektroničku adresu mojgeni@gen-i.hr. Gen-I Hrvatska d.o.o. onemogućit će na temelju obavijesti o zlouporabi iz sigurnosnih razloga korisnički račun čak i kada korisnik to ne navede, odnosno ne zahtijeva u svojoj obavijesti. U obavijesti treba navesti podatke o korisničkom računu, elektroničku adresu i podatke o neovlaštenoj uporabi. Gen-I Hrvatska d.o.o. ponovno će omogućiti korisnički račun s novom zaporkom nakon što identificira i izolira zlouporabu. Gen-I Hrvatska d.o.o. onemogućit će korisniku bez prethodne obavijesti pristup web-portalu ili web-aplikaciji u slučaju otkrivanja zlouporabe neovlaštenog pristupa ugovornim podatcima i pripadajućim e-uslugama.

Korisnik ne može sam mijenjati podatke o svojim ugovorima preko web-portala odnosno web-aplikacija osim kada portal odnosno aplikacija to omogućuje. Budući da su svi podatci na portalu odnosno u aplikacijama isključivo informativnog karaktera te ne predstavljaju eventualni dokaz o sklopljenom ugovoru ili njegovu sadržaju, odnosno njegovu izvršavanju, ne mogu se uporabiti u postupku ostvarivanja ili dokazivanja prava iz sklopljenog ugovora. Gen-I Hrvatska d.o.o. ne odgovara ni za jednu informaciju koju korisnik pogrešno ili neovlašteno dobije, prenese ili otkrije, kao ni za posljedice takvih radnji koje su nanijele ili koje bi mogle nanijeti štetu korisniku ili trećim osobama.

Korisnik može rabiti portal odnosno aplikacije samo u skladu s uvjetima uporabe. Gen-I Hrvatska d.o.o. može nenajavljeno te bilo kad prestati osiguravati pristup pojedinačnoj aplikaciji ili njezinoj pojedinačnoj funkciji a da o tomu prethodno ne obavijesti korisnike. Korisnik može bilo kada prestati rabiti portal odnosno aplikacije bez upućivanja posebne obavijesti društvu Gen-I Hrvatska d.o.o. Korisnik može zahtijevati brisanje svojega korisničkog računa, i to pisanim zahtjevom poslanim preporučenom poštom na adresu Gen-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, Zagreb.

Korisnik rabi portal odnosno aplikacije na vlastitu odgovornost. Ni Gen-I Hrvatska d.o.o. ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi portala odnosno aplikacija ne odgovara za štetu koja bi proizlazila iz eventualnih promjena u aplikacijama, trajnog ili privremenog prekida osiguravanja uporabe aplikacija ili bilo kojih elemenata u sklopu aplikacija, bilo kakve pogreške ili nedostatka u sadržaju, pogrešnog unosa podataka ili činjenice da korisnik nije zaštitio korisničko ime, zaporku ili ostale podatke iz aplikacija te očuvao njihovu povjerljivost.

Gen-I Hrvatska d.o.o. prima prilikom registracije od korisnika podatke o elektroničkoj adresi, zaporci, imenu, prezimenu, adresi stanovanja, zemlji i broju telefona. Gen-I Hrvatska d.o.o. prikuplja i pohranjuje sve navedene osobne podatke radi omogućivanja pristupa web-portalu odnosno web-aplikacijama i njihove uporabe. Podatci će biti pohranjeni dok se korisnikov korisnički račun ne izbriše, pri čemu će ih Gen-I Hrvatska d.o.o. izbrisati u roku od 30 dana od dana brisanja korisničkog računa kod društva Gen-I Hrvatska d.o.o. Korisnik se može odjaviti kao korisnik web-portala odnosno web-aplikacija, i to pisanim zahtjevom poslanim preporučenom poštom na adresu Gen-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, Zagreb, ili preko web-stranice ovdje. Na temelju odjave Gen-I Hrvatska d.o.o. izbrisat će korisnikov korisnički račun.

Sigurnost i treće osobe

Društvo Gen-I Hrvatska d.o.o. uspostavilo je tehnologiju i pravila za zaštitu privatnosti korisnika od neovlaštenog pristupa i nedopuštene uporabe. Gen-I Hrvatska d.o.o. ažurirat će uspostavljene mjere u skladu s razvojem tehnologije.

Autorska prava

Društvo trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, koji je vlasnik društva Gen-I Hrvatska d.o.o., nositelj je svih materijalnih i moralnih autorskih prava na autorskim sadržajima objavljenim na web-stranicama, odnosno u web-aplikacijama, i to u najširem smislu (sadržaji, tekstovi, grafički elementi, fotografije, ilustracije odnosno ostali prikazi teksta, video, glazba itd.).

Sadržaji objavljeni od strane društva Gen-I Hrvatska d.o.o. mogu se pregledati. Sadržaji se ne smiju reproducirati, mijenjati, prepisivati, ponovno objavljivati ili pronositi u komercijalne, odnosno nekomercijalne svrhe bez prethodnoga pisanog odobrenja društva Gen-I Hrvatska d.o.o.

U slučaju bilo kakve odobrene uporabe sadržaja objavljenih od strane društva Gen-I Hrvatska d.o.o. moraju se zadržati sve oznake autorskih prava i prava industrijskog vlasništva te ostale obavijesti i upozorenja. Žigovi prikazani na web-stranicama registrirani su žigovi čiji je nositelj ili korisnik licencije Gen-I Hrvatska d.o.o. ili treća osoba. Bilo kakva uporaba tih žigova bez odgovarajućega prethodnog pisanog pristanka nositelja prava strogo je zabranjena. Svi znakovi, uključujući znakove koji nisu registrirani kao žigovi, zaštićeni su pravilima autorskog prava.

U slučaju citiranja sadržaja usluge smije se stvoriti poveznica do web-mjesta društva Gen-I Hrvatska d.o.o. Poveznice se ne smiju objavljivati na stranicama s nezakonitim ili nemoralnim sadržajima. Vlasnik i/ili upravitelj web-mjesta dužan je na zahtjev društva Gen-I Hrvatska d.o.o. ukloniti poveznicu objavljenu na takvom web-mjestu.

Nezatraženo slanje zamisli

Gen-I Hrvatska d.o.o. ili njegovi zaposlenici ne prihvaćaju, odnosno smatraju nezatraženim, odnosno nenaručenim sve poslane zamisli, uključujući zamisli za nove aktivnosti ili usluge, oglasne kampanje, nove promidžbe, nove proizvode ili tehnologije, postupke, materijale, marketinške planove ili nazive novih usluga ili proizvoda. Gen-I Hrvatska d.o.o. moli sve da mu ne šalju nezatražene zamisli, prezentacije ili druga djela. Svrha je ovih pravila osigurati društvu Gen-I Hrvatska d.o.o. da izbjegne eventualno nerazumijevanje ili sporove kada usluge društva Gen-I Hrvatska d.o.o. ili njegove aktivnosti te proizvodi ili marketinške strategije mogu ostavljati dojam sličnosti sa zamislima poslanim društvu Gen-I Hrvatska d.o.o. Stoga Gen-I Hrvatska d.o.o. moli korisnike da niti njemu niti bilo kojoj drugoj osobi koja je na bilo kakav način povezana s njim ne šalju nezatražene zamisli i materijale. Ako unatoč zahtjevu o neslanju svojih zamisli i materijala društvu Gen-I Hrvatska d.o.o. to ipak učinite, Gen-I Hrvatska d.o.o. ne daje nikakva jamstva da će se s takvim zamislima ili materijalima postupati kao da su povjerljivi ili vlasništvo korisnika.

Izmjene uvjeta

Uvjeti su sastavljeni na temelju trenutačno važećeg zakonodavstva.

Gen-I Hrvatska d.o.o. može povremeno ažurirati ove uvjete u skladu s promjenama usluga i aktivnosti te na temelju povratnih informacija korisnika. Gen-I Hrvatska d.o.o. promijenit će prilikom takvog ažuriranja i datum posljednjeg ažuriranja na kraju uvjeta. U slučaju da Gen-I Hrvatska d.o.o. bitno izmijeni uvjete ili u slučaju izmjene načina na koji Gen-I Hrvatska d.o.o. rabi osobne podatke, Gen-I Hrvatska d.o.o. obavijestit će korisnike o takvim izmjenama na vidljivom mjestu, odnosno njihovim izravnim obavješćivanjem prije uvođenja izmjena. Gen-I Hrvatska d.o.o. preporučuje korisnicima da redovito provjeravaju ove uvjete kako bi u svakom trenutku bili upoznati s uvjetima uporabe te načinom na koji Gen-I Hrvatska d.o.o. čuva njihovu privatnost.

Kontakt s društvom Gen-I Hrvatska d.o.o.

Korisnik može bilo kada zahtijevati da Gen-I Hrvatska d.o.o. ažurira njegove osobne podatke, da ih ispravi ili izbriše (ako se predmetni podatci još uvijek nalaze u njegovim zbirkama podataka) ili da ih prestane rabiti. Ako korisnik želi ostvariti navedeno pravo, neka se obrati društvu Gen-I Hrvatska d.o.o. na adresu njegova sjedišta, odnosno elektroničkom poštom na adresu mojgeni@gen-i.hr.

Korisnici mogu pitanja i primjedbe u vezi s ovim uvjetima, Uvjetima zaštite osobnih podataka voditelja obrade ili svojim iskustvom s uporabom web-stranica društva Gen-I Hrvatska d.o.o. priopćiti društvu Gen-I Hrvatska d.o.o. na elektroničku adresu mojgeni@gen-i.hr.

Uvjeti se primjenjuju od dana njihova donošenja do ukidanja odnosno do eventualne izmjene.

Uvjeti i izjave ažurirani su posljednji put 20. 5. 2020.

Gen-I Hrvatska, d.o.o.